Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Μια πιθανή απάντηση στο Σκοπιανό Ζήτημα

Μια πιθανή απάντηση στο Σκοπιανό Ζήτημα 
 
Το DNA των κατοίκων της Μακεδονίας

Το ελληνικό κομμάτι 
Όπως βλέπετε στον διπλανό χάρτη, η Μακεδονία, από τα Οθωμανικά χρόνια μέχρι και σήμερα, εκτείνεται κυρίως σε 3 χώρες ( Ελλάδα , Βουλγαρία , Βαρδαρία - σημερινή ΠΓΔΜ ) και σε μία μικρή περιοχή στην Αλβανία και στη νότια Σερβία.

Όσον αφορά το DNA των κατοίκων της ελληνικής Μακεδονίας , είναι όλοι λευκοί και δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ χαρακτηριστικών των Μακεδόνων και των υπόλοιπων Ελλήνων στην εξωτερική εμφάνιση, όπως π.χ. διαφέρει ένας Έλληνας από έναν Αλβανό ή Βούλγαρο , ώστε να θεωρηθούν διαφορετική φυλή από τους Έλληνες, όπως θέλουν να πιστεύουν μερικοί - μερικοί.
Σχετικά με το θέμα του Μεγαλέξανδου και των αρχαίων Μακεδόνων, υποστηρίζω κάθετα ότι ήταν Έλληνες . Θα αναφερθώ στα εξής απλούστατα παραδείγματα:
Αλέξανδρος = Αλέξ ( προστατεύω => αλεξ-ίσφαιρο , αλεξ-ικέραυνο κλπ.) + ανδρός = Προστάτης των ανδρών

Φίλιππος = Φίλος + ίππος = Ο φίλος του αλόγου 

Μακεδονία = Μηκεδονία - μηκεδόνας ( ψηλός άνδρας - εκ του μήκους ) = Η χώρα των ψηλών ανδρών  

Συμβολισμός του Ήλιου της Βεργίνας = Δωδεκάθεο + ελληνική εξήγηση των φαινομένων στην φύση ( Ένα αντικείμενο αποτελείται από διάφορα ποσοστά Πυρός , Αέρος , Γαίας , Υδάτος ).

Η εποχή μετά τις κατακτήσεις του Μ.Αλεξάνρου = Ελληνιστική γιατί εξαπλώθηκε το ελληνικό στοιχείο , και όχι το '' Μακεδονικό '', στα βάθη στης ανατολής.

Και λοιπά ... 
 
Στη γλώσσα δεν υπάρχει καμιά διαφορά από την υπόλοιπη Ελλάδα εκτός από ελάχιστους βουλγαρόφωνους με ελληνική καταγωγή, γύρω στους 20.000 το 0,8% δηλαδή ολόκληρου του πληθυσμού της ελληνικής Μακεδονίας, που κατοικούν στη βόρεια περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας κοντά στα σύνορα της Βαρδαρίας μιλάνε διαλέκτους , ή με ιδιώματα. 


Το βουλγάρικο κομμάτι 
Σχετικά με το DNA των κατοίκων της Μακεδονίας του Πιριν δεν είναι σταθερό. Υπάρχουν διάφορες φυλές που ζουν ως μειονότητες σποραδικά στην χώρα όπως Ρομά , Τούρκοι , Ρουμάνοι κλπ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μια συγκεκριμένη εικόνα για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των Βουλγάρων . Πάντως , οι ζώντες εν τη Μακεδονία του Πιρίν είναι κυρίως μελαχρινοί λόγω του αυξημένου αριθμού Τούρκων και Ρομά που ζούν εκεί. Ωστόσο οι περισσότεροι αυτοαποκαλούνται ώς Βούλγαροι.

Η γλώσσα δεν είναι ίδια σε όλη τη χώρα. Κυριώς , μετά από τα βουλγάρικα , μιλούνται πολύ τα τούρκικα . Είναι επόμενο αφού περίπου το 10 % της χώρας είναι Τούρκοι (746.664 το 2001).


Η Βαρδαρία
Ο λόγος που αναφέρω την εν λόγω χώρα τελευταία είναι ο εξής.
Είναι ένα συνοθύλευμα από λαούς των Βαλκανίων, που επί οθωμανικής αυτοκρατορίας είχαν όλοι ένα κοινό στοιχείο : Μιλούσαν μια βουλγάρικη διάλεκτο.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.


Στον διπλανό χάρτη βλέπομε κάποιες περιοχές της Βουλγαρίας και της βόρειας Ελλάδας να κατοικούνται από ''Macedonian Slavs''. Έχουν ειπωθεί πάμπολλά επιχειρήματα των κατοίκων της Βαρδαρίας περί << κατεχομένων >> εδαφών , αλυτρωτικών σχεδιών και λοιπών. Η δική μου άποψη είναι αυτή :

ΝΑΙ , αυτοί οι κάτοικοι είναι οι πρόγονοι των σήμερα επονομαζόμενων '' Σκοπιανών '' .

Αλλά από που προέρχονται οι Σκοπιανοί , αν αυτοί είναι οι πρόγονοί τους; Υπάρχουν επίσης αρκετές εκδοχές για την προέλευση των Σκοπιανών, αλλά φαίνεται πιο πειστική εκείνη που τους αναφέρει ως Σλάβους που κατέβηκαν και κατοίκησαν την περιοχή.

Όντως ένα μεγάλο ποσοστό κατοίκων της Βαρδαρίας είναι Σλαβικής καταγωγής αλλά υπάρχουν πολλές άλλες φυλές που ζούνε στη σημερινή Βαρδαρία, όπως π.χ. Έλληνες, Αλβανοί, Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Τούρκοι, και Ρομά. Οι κάτοικοι, όμως, που αναφέρονται εδώ πέρα ως ''Macedonian Slavs'', δεν είναι τίποτα άλλο παρά σλαβόφωνοι Έλληνες. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για το πως απέκτησαν την διάλεκτό τους. Μια εξ αυτών είναι αυτή που μας αναφέρει ο Πρόξενος Κωνσταντίνος Βατικιώτης:

''... Αλλ' οι Βουλγαρόφωνοι κάτοικοι της Μακεδονίας δεν είναι δια τούτο και Βούλγαροι. Τουναντίον πολλά εισί τα ενδεικνύοντα ότι εισί Μακεδόνες απομαθόντες την γλώσσαν των, δια των Βουλγαρικών επιδρομών και εποικίσεων. Αλλ' 'ο,τι δήποτε και ήνε, οι Βουλγαρόφωνοι ούτοι ελληνίζουνσιν επι τοσούτον ώστε και εν τη Εκκλησία και εν τω Σχολείω και ως γραφομένην γλώσσαν έχουσιν την ελληνικήν και πιστά έμειναν εις το Πατριαρχείον και τον Ελληνισμόν μεθ' ου έχουσι κοινά τα ήθη και τα εξωτερικά γνωρίσματα και κρατερώς απέκρουσαν την Εξαρχίαν. Οι Βουλγαρόφωνοι, λοιπόν ούτοι κάτοικοι της Μακεδονίας εύλογον είναι να διασταλώσιν από των άλλων Βουλγαρόφωνων της Βόρειας Μακεδονίας οίτινες χρώμενοι πανταχού τη βουλγαρική γλώσση και άσχετοι προς τον Ελληνισμόν απεσκίρτησαν δια τούτο ευκολώτερον από της Μεγάλης Εκκλησίας και ησπάσθησαν την Βουλγαρικήν Εξαρχίαν. Και οι μεν πρώτοι δέον να συνταχθώσι με της Ελληνικής Φυλής ως Βουλγαρόφωνοι Μακεδόνες, οι δε δεύτεροι με της Βουλγαρικής Φυλής ως Βούλγαροι.''

Μια άλλη και πιο σωστή εκδοχή είναι αυτή που αναφέρεται στο βιβλίο του Δημήτρη Αλεξάνδου, Εγκλωβισμένοι οι Έλληνες των Σκοπίων στις σελίδες 49-50:

''Οι σπουδαιότεροι λόγοι που συντέλεσαν στη διαμόρφωση του σλαβικού αυτού ιδιώματος ανάγονται στη βυζαντινή περίοδο, όταν αριθμός Βουλγάρων αιχμαλώτων μεταφέρθηκε για δουλειά στα μεγάλα αγροκτήματα των Βυζαντινών τιμαριούχων. Με την επακολουθήσασα τουρκοκρατία πολλοί άποροι σλάβοι λόγω ελλείψεως ουσιαστικών συνόρων στην ελληνική χερσόνησο μετακινήθηκαν για δουλειά στις βόρειες περιοχές του ελληνικού χώρου. Το πρόβλημα της συνεννόησης λύθηκε με την χρησιμοποίηση λέξεων ελληνικών, βουλγαρικών, τουρκικών, αλβανικών και βλαχικών. Αποτέλεσε αυτό κοινό μέσο συνεννόησης όλων. Ο ελληνικός πληθυσμός αναγκαζόταν να χρησιμοποιήσει το ιδίωμα αυτό και για συνεννόηση, αλλά κια για να αποφεύγει το μίσος των Τούρκων, καθώς και το παιδομάζωμα από τους Τούρκους που γινόταν κυρίως για Ελληνόπουλα.''

Και στις σελίδες 239-240:

''Με την πάροδο του χρόνου οι Έλληνες της βόρειας Μακεδονίας χρησιμοποιούσαν Σλάβους χωρικούς σε γεωργικές ασχολίες ή άλλες υπηρεσίες. Για την συνεννόηση με τους συναλλασσόμενους Σλάβους οι Έλληνες, εκτός από την μητρική τους γλώσσα, μάθαιναν και την σλαβική διάλεκτο, η οποία ήταν πιο απλή και εύκολη. Αντίθετα, ήταν δύσκολο στους Σλάβους να μάθουν την ελληνική γλώσσα, η οποία είναι περισσότερο δύσκολη. Πλην τούτου, πολλοί Έλληνες έμαθαν την σλαβική διάλεκτο όταν συλλαμβάνονταν αιχμάλωτοι από τους Σλάβους και συνέχιζαν να την μιλούν μετά την επιστροφή στα σπίτια τους. Η σλαβική διάλκετος ήταν πολύ φτωχή σε λεξιλόγιο. Περιλάμβανε 1.000 έως 1.500 λέξεις. Ένα σημαντικό ποσοστό των λέξεων (ρήματα, ονόματα, επίθετα, προθέσεις κ.ά.) καθημερινής χρήσεως της τοπικής αυτής διαλέκτου ήταν ελληνικές με σλαβικές καταλήξεις.''

   Ένας άλλος παράγοντας είναι ο ερχομός και η εγκατάσταση των Βούλγαρων κομιτατζήδων σαν συμμορίτες - κατακτητές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι Κομιτατζήδες εγκαθίσταντο με την βία σε πολλά μέρη της Μακεδονίας μετά τα μέσα του 19ου αιώνα. Αν και αυτά τα μέρη ήταν υπό την Οθωμανική διοίκηση, οι Τούρκοι δεν είχαν την δύναμη, που είχαν άλλωτε, για να τους σταματήσουν. Εκεί, λοιπόν, οι Βούλγαροι εγκαθίσταντο με την βία και επιβάλλουν την Βουλγαρική Γλώσσα. Πολλοί κάτοικοι του νομού Σερρών με καθαρή ελληνική ρίζα μιλούσαν την βουλγαρική, την οποία είχαν εκμάθει κατά την διάρκεια της κυριαρχίας των Βουλγάρων συμμοριτών από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το 1913, όποτε υπογράφθηκε η Συνθήκη του Βουκουρεστίου για την ένωση της νότιας Μακεδονίας με την Ελλάδα.
 
   Έτσι, προέκυψαν πληθυσμοί οι γνωστοί σε όλους μας Βουλγαρόφωνοι αλλότε με βουλγάρικη συνείδηση , άλλοτε εχθροί των Βουλγάρων και σύμμαχοι των Ελλήνων στον Μακεδονικό αγώνα , με γλώσσα μια βουλγάρικη διάλεκτο που απέκτησαν. Αυτοί σε όλη την περιοχή της ελληνικής Μακεδονίας αλλά και στο Μοναστήρι (Bitola), στη Γευγελή, στη Δοϊράνη, στο Κρούσοβο, στην Αχρίδα, στη Νιζόπολη, στη Μηλόβιστα, στο Τύρνοβο και σε άλλες περιοχές της Βαρδαρίας , ήταν κυρίως Έλληνες. Υπήρχαν σλαβικά φύλα που κατοικούσαν στην υπόλοιπη Βαρδαρία , μερικοί Ρουμάνοι , Αλβανοι και Ρομά , όπου σε πολλές περιπτώσεις οι Έλληνες και οι Βούλγαροι δήλωναν Ρομά ( Γύφτοι ), για να γλιτώσουν τις εχθροπραξίες μεταξύ τους. Εν συντομία, το μεγαλύτερο μέρος των Σκοπιανών είναι Έλληνες στην καταγωγή.

Η Βαρδαρία τον 20ο αιώνα

 
Ένας έθνολογικός χάρτης των Ναζί , από τις 16/03/1940 μας δείχνει ότι, τότε ( όσο η Βαρδαρία ήταν μέρος της τότε Γιουγκοσλαβίας - Σερβίας ) η Βαρδαρία ήταν μια γκρίζα ζώνη μεταξύ Βουλγαρίας και Σερβίας, αλλά ανήκε στα γεωγραφικά όρια της Σερβίας.

Από τότε μέχρι την διαίρεση της Γιουγκοσλαβίας το 1992, σε όλη τη Γιουγκοσλαβία είχε επιβλήθεί μια γλώσσα από τα ΜΜΕ, σχεδόν ίδια με μερικά ιδιώματα από αυτήν που μιλούσανε στην Βαρδαρία, η σερβο-κροάτικη. Αυτήν μιλούσανε τα τότε ΜΜΕ και αυτήν μιλάνε ακόμα και τώρα στη Βαρδαρία τα ΜΜΕ και ως αποτέλεσμα αυτής της πράξης , ομιλείται από τους έφηβους και τα παιδιά , αλλά όχι από τους μεγαλύτερους, γιατί απλούστατα παλαιότερα δεν υπήρχε τόσο έντονη ενημέρωση από τα ΜΜΕ (εφημερίδες και ραδιόφωνα). Αντίθετα υπήρχε η ενημέρωση από τον γείτονα , τον συγχωριανό κλπ που ήταν στην βουλγάρικη διάλεκτο.


Πρόσφατα ένας καθηγητής σλαβολογίας που επισκέφθηκε τα Σκόπια , παρατήρησε ότι η γλώσσα που μιλάνε οι ενήλικες μεταξύ τους καθημερινά , είναι πιο κοντά στην Βουλγάρικη , αλλά η γλώσσα που μιλάνε οι έφηβοι και τα παιδιά (λογικά εκείνη που ακούνε στα ΜΜΕ) είναι λίγο διαφορετική και είναι πιο κοντινή στην Σερβο-κροάτικη γλώσσα. 


Η σερβοκροάτικη γλώσσα θα συνεχίστηκε να επιβάλλεται από τη κυβέρνηση του 1992 , όταν αποσχίστηκε η Βαρδαρία από τη Γιουγκοσλαβία , μόνο και μόνο για να δείξουν μέσω της διαφορετικής γλώσσας από την βουλγάρικη, οι Σκοπιανοί στον κόσμο ότι δεν είναι Βούλγαροι. Πράγμα το οποίο δεν πέτυχαν γιατί όλοι ή για Βούλγαρους τους έχουν ή για Σλάβους. Στα επόμενα χρόνια και η γλώσσα τους όμως μπερδεύτηκε και οι δύο επικρατέστερες έγιναν μπάχαλο. 

 

Οι μειονότητες της Βαρδαρίας σήμερα

  
Συνολικός πληθυσμός : 2.055.004 ( το 2010 )

 Αλβανοί  : 517.861 ( το 2002 )
 Έλληνες :100.000 - 280.000 ( το 1990 ) 
 Τούρκοι  : 80.145 ( το 2002 )
 Ρομά      : 260.000 ( το 2002 )
 Σέρβοι    : 36.990 ( το 2002 )
 Βούλγαροι : 42.372 ( το 2001 )
 Βοσνιακοί  : 17.262 ( το 2002 )
 Υπόλοιποι  : 820.374 

Με λίγα λόγια , οι απόγονοι των Βουλγαρόφωνων δεν είναι ούτε το 50 % της χώρας στην οποία κατοικούν. Είναι προφανές ότι μία τέτοια περιοχή , γιατί πρόκειται για περιοχή , με τόσες μειονότητες δεν θα μπορούσε ποτέ να μιλήσει για '' Μακεδονικό Έθνος '' ή μόνο '' Έθνος '' τη στιγμή που αυτοί είναι μια μειονότητα στη χώρα τους.

Η διεθνής προπαγάνδα των κυβερνήσεων

Για ένα περίεργο λόγο , τα ελληνικά κόμματα της αριστεράς παρουσίαζαν τα πιο φαντασιόπληκτα ψέματα για αυτό το λεπτό ζήτημα.

Αυτή είναι η γνωστή κομμουνιστική εφημερίδα '' ο ριζοσπάστης '' της Δευτέρας 23/03/1931 που αναφέρει στο πρωτοσέλιδο : 

 
''Δεν θα πάψουμε την πάλη μας για την ανεξαρτησία του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ λαού''


Η όλη κατάσταση καταντάει ενοχλητικά τραγελαφική, αφού το ΚΚΕ ισχυρίζεται ότι η Μακεδονία πρέπει να αποσχιστεί από την Ελλάδα και να ενωθεί με την Γιουγκοσλαβία , επειδή δήθεν υπάρχουν '' Μακεδόνες '' ( αναφερόμενοι σε Σλάβους )
που καταπιέζονται.Έχουμε τους Σκοπιανούς από την άλλη μετά από χρόνια ψεμάτων που τους ρίχνουνε οι φιλοαμερικανικές κυβερνήσεις τους, να λένε καθαρά ότι ζουν στην Ελλάδα 1.000.000 '' Μακεδόνες '' και δημοσιεύουνε ψεύτικους εθνολογικούς χάρτες δείχνοντας ότι η Μακεδονία δεν είναι ελληνική.

Ποιοί ξεκίνησαν όμως όλη αυτή τη προπαγάνδα ;

Μήπως οι Αμερικάνοι και οι άλλες δυνάμεις που θέλουν μια Ελλάδα διαιρεμένη ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου