Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Τα σχέδια των Εβραίων εναντίον της Ελλάδας

   Πρόσφατα, έπεσε ένα βιβλιαράκι στα χέρια μου με τίτλο «Ξεσκέπασμα των Χιλιαστών», εκδομένο από την Πανελλήνια Ορθόδοξη Ένωση και γραμμένο το 1964. Τα πράγματα που γράφει μέσα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Σας παραθέτω, λοιπόν, ένα μέρος του βιβλίου, που μου έκανε μεγάλη εντύπωση:

Κεφάλαιον Β'

ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΙΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑΙΟΚΡΑΤΙΑΣ


   Είπαμε ότι οι Σιωνισταί κυβερνούν οικονομικώς όλον τον κόσμον. Θέλουν και πολιτικώς. Θέλουν να εγκαθιδρύσουν παγκόσμιον Εβραιοκρατίαν. Ήταν ανέκαθεν το όνειρό τους αυτό. Στην παλαιάν Ιουδαϊκήν ιστορίαν ονειρεύονται τον Μεσίαν, κοσμικόν άρχοντα, που θα δημιουργούσε θεοκρατικόν Κράτος με πρωτεύουσαν την Ιερουσαλήμ. Την πλάνην των αυτήν την διέλυσε ο ίδιος ο Χριστός. «Η Βασιλεία η εμή, εδήλωσεν, ουκ εστίν εκ του κόσμου τούτου». Και όταν δύο εκ των μαθητών του, επηρεασμένοι από τις ιδέες αυτές, του εζήτησαν να είναι εκατέρωθεν του κατά την εγκατάστασιν της βασιλείας αυτής, εδέχθησαν ψυχρολουσίαν. «Ουκ είδατε τι αιτείσθε», τους είπε. Και άλλοτε το ξεκαθάρισε λέγοντας. «Τα του Καίσαρος Καισάρι και τα του Θεού τω Θεώ».

   Εν τούτοις το όνειρον αυτό ήταν τόσο προσφιλές στους Εβραίους, ώστε ουδέποτε το εγκατέλειψαν οι εξ αυτών μη πιστεύοντες εις Χριστόν. Ο διακαής πόθος των Σιωνιστών και ο σκοπός των ο αντικειμενικός είναι να κυριαρχήσουν του κόσμο, με πρωτεύουσαν την Ιερουσαλήμ, την Σιών (εξ ου και Σιωνισμός). Εμπόδιον όμως εις το σχέδιον των στέκονται αι κυβερνήσεις των Κρατών αφ' ενός και ο Χριστιανισμός, αφ' ετέρου. Αι λοιπόν! Αυτά τα δύο εμπόδια πρέπει να πέσουν. Και δια να πέσουν, ο Σιωνισμός εργάζεται συστηματικά, ύπουλα, καταχθόνια. Περί των σατανικών μεθόδων, τας οποίας χρησιμοποιούν, δια να ανατρέψουν τα Κυβερνήσεις και τον Χριστιανισμόν, λαμβάνει κανείς μια ιδέα, αν διαβάση το βιβλίον «Πρωτόκολλα των σοφών Σιών», το οποίον είδε το φως της δημοσιότητος, παρά την θέλησιν των Σιωνιστών και το οποίον, όπου το βρουν, το εξαφανίζουν.
   Δια να πραγματοποιήσουν, λοιπόν, τον σκοπόν των, πρέπει να υποσκάψουν τα άλλα έθνη στην εθνική και κρατική τους υπόστασι. Έτσι επινόησαν τον Χιλιασμό, που, υπό το πρόσχημα δήθεν διορθώσεως της Χριστιανικής θρησκείας, διαβιβρώσκει τον Χριστιανισμόν και τα κράτη από τις ρίζες τους. Θέλουν πο Χιλιασταί να δουν τα κράτη το ένα μετά το άλλο να πέφτουν για να επιτύχουν, επάνω στα ερείπια τους, την παγκόσμια εβραϊκή κυριαρχία. Το εβραϊκό αυτό κατασκεύασμα, ο Χιλιασμός, είναι η σατανικωτέρα επινόησις. Παρουσιάζεται ως Χριστιανική κίνησις, ώστε, υπό το ένδυμα αυτό, να επιτύχη τους καταχθόνιους σκοπούς του. Είναι, ως ελέχθη, η πέμπτη φάλαγξ και ο δούρειος ίππος των Εβραίων εις την καρδιά της Χριστιανοσύνης.
   Αλλά με αυτά, που είπαμε, πρέπει τώρα να προλάβωμε μια μεγάλη παρανόησι. Όταν μιλούμε περί Εβραίων υπονομευτών, εννοούμε την διεθνή εβραϊκή ηγεσία, που έχει το μεγάλο κεφάλαιο με τους σκοτεινούς και φανερούς σκοπούς της και που χρησιμοποιεί τους άλλους Ισραηλίτας, όπως θέλει, χωρίς και αυτοί οι ίδιοι να έχουν καλά-καλά συνείδησι. Ακόμη πρέπει να τονίσωμεν, πως με βδελυγμία και αποτροπιασμό φέρνουμε στο νου μας τα χιτλερικά όργια εναντίον των Εβραΐων κατά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο, ότε υπό του αιωνίως επικαταράτου Χίτλερ εβασανίσθησαν και εθανατώθησαν εκατομμύρια αθώοι Εβραίοι, που δεν είχαν καμίαν σχέσιν με τους σκοπούς της διεθνούς εβραϊκής ηγεσίας. Επίσης πρέπει να γίνη διαχωρισμός των Εβραΐων της Τουρκοκρατίας εν Ελλάδι, και των σημερινών, οι οποίοι είναι νομοταγείς πολίται και κανένα στοιχείον δεν έχουμε εναντίον των. Προσέξατε Χριστιανοί! Πολεμούμε μόνο τον ξένο εβραϊσμό, τον διεθνή Σιωνισμό που δρά αφανώς υπονομευτικώς και ανατρεπτικώς.

(Απόσπασμα: Το ξεσκέπασμα των Χιλιαστών (Εβραίων - Ιεχωβάδων), Εκδόσεις Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως, Αθήναι 1964, σελίδες 13&14)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου