Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2016

Το οθωμανικό Σιδηρόκαστρο (αναφορές στην πόλη κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο)

Δεμίρ Ισάρ : Αυτή κειμένη εις την Μ είσοδον κλεισωρείας διαρρέεται υπό ρεύματος το οποίον την διαχωρίζει εις δύο συνοικίας, αίτινες συγκοινωνούσι δι' ωραίας λίθινης, τριτόξου και υψηλής γέφυρας 20μ μήκους και έχει στενάς, αλλά λιθόστρωτους (καλδερίμ) οδούς. Οικείται υπό 600 περίπου οικογενειών οθωμανικών και 200 χριστιανικών, αίτινες οικούσιν εις το ΒΔ μέρος της πόλεως, έχει δε 6 τεμένη, 2 εκκλησίας, σχολεία, δύο αρρένων και εν θηλέων, 11 κλιβάνους, 9 χάνια κτηνών, διοικητήριον (Καϊκαμλίκι), δημαρχείον, καλήν αγοράν, καταστήματα, καφεία πολλά και εκλεκτά βυρσοδεψεία, εβδομαδιαίαν αγοράν έκαστον Σάββατον και άφθονα ύδατα. Είναι πρωτεύουσα ομωνύμου διαμερίσματος, υπαγομένου εις την επαρχίαν Σερρών, απαρτιζομένου εξ 79 πόλεων και χωρίων, εν οις οικούσι 3 χιλ. χριστ. ελληνόφωνοι, 700 χριστ. αθίγγανοι, 26 χιλ. ορθόδοξοι χριστ. βούλγαρόφωνοι και 2 χιλ. Μωαμεθανοί, τούρκοι και αθίγγανοι. (Σχινάς Ν., Οδοιποροικαί Σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, Νέας Οροθετικής Γραμμής και Θεσσαλί